Sök
  • Medicinsk svenska
  • – en handbok för utländska läkare
Sök Meny

Medicinsk svenska – handbok för utländska läkare

Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på ordkunskap och terminologi (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska) symptombeskrivning patientsamtal patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även läkemedel, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och vanliga förkortningar. …

Läs mer