Sök
  • Medicinsk svenska
  • – en handbok för utländska läkare
Sök Meny

Medicinsk svenska – handbok för utländska läkare

Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården.

Tyngdpunkten i handboken ligger på

  • ordkunskap och terminologi
    (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska)
  • symptombeskrivning
  • patientsamtal
  • patientjournaler med anamnes.

Några avsnitt ägnas även läkemedel, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och vanliga förkortningar.

Medicinsk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan läkare och patient. Man kan inom kort lyssna gratis på dessa här på www.medicinsksvenska.se. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken sin givna plats i läkarrocken.

Författaren Thérèse Werner är sedan flera år lärare på kursen Svenska för utländska läkare vid Folkuniversitetet i Stockholm.

Medicinsk svenska – handbok för utländska läkare